Styrelse och valberedning

Styrelsen

Styrelsen har sammanträde i A-huset, ingång via cykelrummet. Möten sker varje månad förutom ett kortare sommaruppehåll. Styrelsen utses på årsmötet som hålls varje år under hösten. Styrelseledamöterna väljs på två år och suppleanter, valberedning samt styrelsen föreningsrevisor på ett år. I styrelsen sitter det även med en representant ifrån HSB. Om du har intresse av att ingå i styrelsen så kontaktar du någon styrelsemedlem eller någon i valberedningen.

Årsmötet är ett bra tillfälle till att få information angående föreningens ekonomi, planer m.m. Vi rekommenderar att du går på detta, inte bara för informationens skull, utan även för att träffa dina grannar och medlemmarna i styrelsen.

Styrelsens sammanträden under 2021:

Klicka på länken nedan för att se planerade styrelsemöten och styrelsens komposition. Samtliga styrelsemöten är i lokalen på Kaggeledsgatan 38 A kl 18.30

Möten hösten 2021

Fixardag kommer troligen att hållas under hösten 2021.

Årsstämma 2021: 24 november 2021

Valberedning: Styrelsen