Månadens nyhetsbrev

Januari 2023

Styrelsearbete

Efter helgerna har vi i styrelsen haft vårt första möte för detta år och tagit upp var den gamla slutade. Det finns lite att ta tag i under våren för att hålla kostnaderna nere och samtidigt göra vad vi kan för vi ska ha så trivsamt boende som möjligt.

Vi kommer varje månad med nyhetsbrev informera er om vad som händer i husen och just detta nyhetsbrev har vi valt att dela ut i brevlådorna då det innehåller viktig information. I fortsättningen kan ni läsa det på anslagstavlorna, på hemsidan kaggeled.se och via bifogad enkät ber vi er skicka aktuella kontaktuppgifter så ni även kan få nyhetsbrevet via mail.

Räntor och kostnader

Riksbanken har under hösten höjt styrräntan och detta påverkar kostnaderna för vår förening. I november 2022 hade vi ett lån där bindningstiden förföll och det tecknades om och bands på en löptid om 3 år till en ränta på 3,97% som tidigare låg på 0,44%. Detta är inget vi önskar men blir tvungna att justera avgifterna motsvarande kostnadsökningen för räntorna med +12% vilket kommer träda i kraft för nästa kvartals Avier.

För er info så har vi ytterligare två lån i föreningen som löper ut under året, ett i april och ett i augusti där vi kommer få nya räntor och där med förmodligen högre avgifter. Vad detta kommer medföra vet vi ej än utan ber om att få återkomma. Vi arbetar just nu mycket med att se över kostnaderna och gör vårt yttersta för att effekten ska bli så liten som möjligt för er och oss.

Rensning i förråd

Då det under de gångna åren har sålts en hel del lägenheter hade det varit bra med en rensning av överblivna cyklar och annat som förvaras i cykelförråden.
Vi kommer under helgen 28-29/2 markera upp alla cyklar och annat i förråden och önskar att ni plockar bort denna markering innan helgen den 12/2 för det ni vill behålla. Vi kommer sen lagra detta enl. lag i 6 månader innan det skänks eller kasseras.

Har du frågor, förslag eller annat är du välkommen att mejla till styrelsen@kaggeled.se eller lämna brev via vårt postfack i A-huset

/Styrelsen